Οδός ΦΙΝΟΣ ΦΙΛΜ - ΘΕΣΗ ΧΟΥΣΜΙΖΑ
Τ.Κ.: 19004
Πόλη: ΣΠΑΤΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ: 2106019920,  2106019926
Φαξ: 2106019930

info@propacpetfood.gr